Jak pozyskać środki unijne na własną działalność

Jak pozyskać środki unijne na własną działalność

Zakładanie własnych firm w ostatnich czasach jest stosunkowo bardzo popularne, gdyż dzięki temu można w krótkim czasie dorobić się satysfakcjonującej ilości pieniędzy. Natomiast, aby móc tego dokonać na samym początku jest potrzebna przynajmniej minimalna kwota pieniędzy, która będzie służyła na zapoczątkowanie takiej działalności. W tym celu zostały utworzone różnorodne środki unijne, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w założeniu firmy, ale również mają za zadanie pomóc im w rozwoju biznesu.

Pożyczka na start – czym ona tak naprawdę jest?

Pożyczka unijna na start jest przeznaczona wyłącznie dla tego grona osób, które mają zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą. Pożyczka na start charakteryzuje się tym, że daje możliwość młodym przedsiębiorcom realizowania swoich zawodowych celów i spełniania marzeń związanych z prowadzeniem własnej firmy. Wszystkie osoby, które korzystają z takiego rozwiązania przyczyniają się zarazem do obniżania bezrobocia na rynku pracy, ponieważ prędzej czy później przedsiębiorstwa takie będą musiały zatrudnić do pomocy innych pracowników. 

Jak pozyskać środki unijne na własną działalnośćPożyczka na start jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Mikro pożyczka unijna odznacza się  tym, że jej oprocentowanie wynosi jedynie 0,25 procent, a dokonać jej spłaty można nawet do 7 lat. Nic więc dziwnego, że jest ona aż tak bardzo popularna w chwili obecnej. Trzeba też powiedzieć, iż pożyczka dla firm na start jest swoistą formą finansowania, która nie posiada w swych wymogach formalnych ponoszenia żadnych kosztów, a między innymi tych związanych z opłatą manipulacyjną, czy też wkładem własnym. Każdy potencjalny przedsiębiorca, który jest zainteresowany taką formą pożyczki dla przedsiębiorców Warszawa  może też skorzystać z darmowego doradztwa. Te darmowe doradztwo obejmuje takie aspekty jak: utworzenie odpowiedniego biznesplanu, utworzenie rzetelnego wniosku pożyczkowego, jak również profesjonalne doradztwo z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Wszystko to sprawia, że projekt pomocy młodym przedsiębiorcom, który jest obecnie realizowany cieszy się bardzo dużą popularnością wśród społeczeństwa. 

Cele działalności gospodarczych

Celami działalności gospodarczej jest: opłacanie danin publicznych, dokonywanie opłat podatkowych, odpowiednie kreowanie PKB, jak również odprowadzanie wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zalety działalności gospodarczej

Zaletami działalności gospodarczej jest: duża niezależność, elastyczny czas pracy, uczucie satysfakcji, sposobność osiągania bardzo wysokich dochodów, ale także satysfakcja z tworzenia innowacyjnych oraz interesujących rzeczy i wykonywania na najwyższej poziomie usług. Gdy prowadzi się działalność gospodarczą to ważne jest wykonywanie usług na wysokim poziomie jest bardzo ważne, bowiem takie działanie daje każdemu przedsiębiorcy pewność, iż jego klient  będzie chętnie do niego wracał, ale też będzie polecał usługi takiego przedsiębiorcy także swoim znajomym i rodzinie, a co za tym idzie –  znacząco przyczyni się do zwiększenia zysków w przedsiębiorstwie, ale też do budowania świadomości marki, jak również wyróżnienia się na tle swojej konkurencji. 

Wady działalności gospodarczej

Wadami działalności gospodarczej, a przede wszystkim kwestiami związanymi z jej prowadzeniem są: aspekty powiązane z potrzebą dokonywania różnorodnych opłat związanych z prowadzeniem firmy, nienormowany czas pełnienia swoich obowiązków służbowych, sposobność pojawienia się stosunkowo dużego ryzyka związanego z niepowodzeniem przedsięwzięcia, odpowiedzialność za sytuację finansową firmy,  odpowiedzialność za sytuację prawną działalności gospodarczej, wystąpienie konieczność śledzenia zmian prawnych związanych z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej, ale także konieczność kontrolowania aktualnej sytuacji na rynku. 

Te podmioty nie mogą liczyć na dotacje unijne na rozwój działalności! – Jesteś jednym z nich? Koniecznie to przeczytaj!

Na dotacje związane z założeniem własnego biznesu nie mogą liczyć podmioty, które są związane z: sektorem rybołówstwa, sektorem hutnictwa żelaza, sektorem hutnictwa stali, sektorem włókien syntetycznych, sektorem węglowym, sektorem wytwarzania energii, sektorem rolnictwa, ale też sektorem transportu. Sektory te i inne wytyczne odnoszące się do podmiotów, które mają możliwość starania się o dotacje unijne na rozwój swojego przedsiębiorstwa zostały w sposób rzetelny objaśnione przede wszystkim w Traktacie WE w sprawie pomocy młodym przedsiębiorcom. 

Fundusze poręczeniowe?

Fundusze poręczeniowe to zobowiązania finansowe przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale jednocześnie nie dysponują żadnymi zabezpieczeniami z tytułu wymagalności przez różnorodne instytucje finansujące. Fundusze takie odznaczają się także tym, iż mogą z nich korzystać osoby, które nie należą do żadnych grup uprzywilejowanych, ale z kolei potrzebują środków finansowych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

About the author