Jaki mandat za przeładowanie autolawety?

Jaki mandat za przeładowanie autolawety?

Zbyt ciężka auto laweta to nie tylko bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, ale również ryzyko mandatu. Istnieją określone przepisy, które jasno regulują ciężar pojazdu, którego nie wolno przekraczać. W zależności od przekroczenia wskazanej wartości obowiązują odpowiednio wysokie kary finansowe. Aby używać pojazdu, wcale nie trzeba go jednak kupować. W przypadku autolawety wynajem jest bardzo korzystną opcją, ponieważ pozwala korzystać z jej wszystkich funkcjonalności, ale nie ponosząc wysokich kosztów zakupu. Wynajem nie zwalnia jednak z obowiązku znajomości przepisów, a przede wszystkim ich  rygorystycznego przestrzegania.

Jaki jest dopuszczalny ciężar autolawety?

Dopuszczalna masa całkowita w przypadku autolawety wynosi 3,5 tony. Na tę sumę składa się zarówno masa własna pojazdu, kierowcy, jak i ewentualnych pasażerów. Wartość tę można sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym. Dzięki temu można uniknąć przykrych konsekwencji prawnych. Dostępne są również cięższe autolawety, a których można przewozić większe pojazdy. Jeśli ich masa przekracza 3,5 tony, to oprócz prawa jazdy kategorii B, należy również posiadać prawo jazdy kategorii C1, B96 lub B+E.

Jakie są mandaty za przeładowanie autolawety w Polsce i za granicą?

Wypożyczalnia autolawet to firma, która zawodowo zajmuje się wynajmem autolawet. Dzięki niej można wykonywać transport autolawetą, nie posiadając własnego pojazdu. Przed rozpoczęciem trasy należy jednak szczegółowo zapoznać się z warunkami przewozu. Kontrolę przestrzegania przepisów może przeprowadzić inspekcja drogowa. Wysokość mandatów uzależniona jest od rodzaju przewinienia, a także trzech składowych czynników: modelu pojazdu, rodzaju osi oraz drogi. W Polsce najniższy mandat wynosi obecnie pięćset złotych. Nakładany jest na kierowcę w przypadku, gdy masa autolawety jest większa do dziesięciu procent od przyjętej normy. Gdy jest większa niż dwadzieścia procent, mandat  może wynosić około piętnaście tysięcy złotych. Międzynarodowy taryfikator wskazuje, że najniższe kary nakładane są w Holandii. Bez żadnych mandatów i innego rodzaju kar można przekroczyć dopuszczalną masę do pięciu procent w odniesieniu do nacisku na oś oraz do dziesięciu procent w przypadku DMC.

Czy podobne ulgi obowiązują również w pozostałych rajach europejskich? W Austrii i Niemczech przekroczenie dopuszczalne dla limitu i nacisku wynosi dwa procent. Przekroczenie tego typu wykazane w trakcie kontroli, skutkuje przyznaniem pouczenia. Jeśli jest ono natomiast wyższe niż pięć procent przyjętej normy, to w Niemczech mandat wynosi około stu pięćdziesięciu złotych. W przypadku Austrii jest to około czterdziestu złotych. Jak łatwo się domyślić, wraz ze wzrostem przekroczenia norm, wzrastają także mandaty. Jeśli przekroczenie wynosi więcej niż trzydzieści pięć procent, mandat kosztuje około dwóch tysięcy złotych dla przewoźnika. Otrzymuje go również kierowca, który może zapłacić od stu do tysiąca sześciuset złotych.

Warto jeszcze omówić belgijskie mandaty. Najmniejszy mandat wynosi tam ponad trzysta dwadzieścia złotych, a najwyższy mniej więcej trzysta tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. W szczególnie poważnych przypadkach kierowcy grozi nawet kara więzienia. To często duży większy motywator, by przestrzegać przepisów, niż kara finansowa.

Kto jest winny przekroczenia masy autolawety?

Kluczową odpowiedzialność za transport i warunki przewozu ponosi przewoźnik. Istnieją jednak określone przypadki, gdy do odpowiedzialności pociągany jest również kierowca. Jak wspomniano wcześniej, w Belgii jest to na porządku dziennym. Co więcej, belgijski ustawodawca przewiduje karę pozbawienia wolności do lat ośmiu dla kierowcy, który dopuścił się przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdu. Czy podobne przepisy obowiązują w Polsce? Nasz ustawodawca wskazuje, że nadawca, jak i odbiorca transportu ponoszą odpowiedzialność za ewentualne przeciążenie pojazdu. Czy w każdej sytuacji? Czasami przekroczenie wynika wyłącznie z winy kierowcy. Jednak w takiej sytuacji to przewoźnik lub odbiorca transportu jest zobowiązany udowodnić winę kierowcy. Nic w tym dziwnego, że naprawdę skomplikowane przypadki trafiają do sądu. Wymiar sprawiedliwości na podstawie zgromadzonych dowodów wydaje sprawiedliwy wyrok w sprawie.

Podsumowując, autolaweta znajduje szerokie zastosowanie w ruchu drogowym. Szczególnie w przypadku kolizji i awarii pojazdów. Większość uczestników takich zdarzeń decyduje się na współpracę z wypożyczalnią autolawet cennik usług jest zwykle uzależniony od wielkości miasta czy dostępnej floty. Wzrost cen może być również spowodowany tym, czy wynajmujemy autolawetę wraz z kierowcą. Decydując się na samodzielny transport z własnym kierowcą, należy jednak ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Zwłaszcza jeśli masa autolawety i transportowanego pojazdu przekracza 3,5 tony. W takich sytuacjach potrzebne są dodatkowe uprawnienia. Wszystkie te elementy należy wziąć pod uwagę, rozważając transport z użyciem autolawety.

About the author