Jakie uprawnienia trzeba mieć aby otworzyć biuro rachunkowe?

Jakie uprawnienia trzeba mieć aby otworzyć biuro rachunkowe?

Jakie uprawnienia trzeba mieć aby otworzyć biuro rachunkowe? Planując założenie biura rachunkowego, warto wiedzieć, że w 2014 r. zawód księgowego został uwolniony. Co to oznacza w praktyce? Nowy przepis znosi obowiązek legitymowania się certyfikatem Ministerstwa Finansów, który wcześniej dawał uprawnienia do tzw. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przed wprowadzeniem ustawy biuro księgowe można było prowadzić wyłącznie na podstawie tego dokumentu. Do jego uzyskania konieczne było spełnienie kluczowych warunków. Jakie to były warunki? Po pierwsze wykształcenie wyższe i doświadczenie i/lub pozytywny wynik ministerialnego egzaminu. Kto obecnie może prowadzić biura księgowe?

Kto może założyć własne biuro rachunkowe?

Biuro księgowe może otworzyć nie tylko biegły rewident i doradca podatkowy, ale niemal każda osoba fizyczna. Warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i brak wyroków sądowych w sprawach rachunkowości. W tej grupie mieszczą się między innymi przestępstwa skarbowe, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi czy papierami wartościowymi. Podstawę prawną stanowi art. 76a. Ustawy o rachunkowości.

Drugim warunkiem jest wykupienie ubezpieczenia OC. Zwolnione są od niego  podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Istnieje jeszcze jeden warunek zwolnienia od posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli biuro świadczy usługi rachunkowe w zakresie tzw. uproszczonej księgowości (czyli PKPIRy) i pomocy w wypełnieniu deklaracji i zeznań, to ubezpieczenie nie jest obligatoryjne. Może być jednak przydatne.

Posiadanie certyfikatów, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu, wciąż można użytkować. Na stronie Ministerstwa Finansów wciąż dostępne są listy osób, które posiadają omówione wyżej uprawienia. Zgodnie z obowiązującą wcześniej  legislacją.

Zobacz, jakie kursy proponowane są księgowym:

Predyspozycje i dokumentacja

Mimo że wymagania stawiane przyszłym właścicielom biur księgowych nie są duże, ciąży na nich duża odpowiedzialność. Oprócz skomplikowanych nierzadko kwestii prawnych, nadrzędne znaczenie ma odpowiedzialność za finanse firm. Niemający takiej wiedzy właściciele przekazują zarządzanie nimi księgowym. W związku z tym należy kierować się w pracy przede wszystkim etyką. Kluczowe jest zatem posiadanie kompetencji, wiedzy, jak i merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu. Najprostsze jest zatem prowadzenie uproszczonej księgowości, czyli podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Większość księgowych, nawet z małym doświadczeniem, swobodnie sobie z nią radzi. Każdy błąd jest jednak obarczony ryzykiem, za które zapłaci przedsiębiorca. W skrajnych przypadkach mogą one nawet prowadzić do zamknięcia biznesu.

Jakie istnieją formy biur rachunkowych?

ksiegowosc kursy KrakówMożna założyć jednoosobową działalność gospodarczą, która posiada wpis do CEIDG. Po drugie spółkę osobową lub handlowego, która posiada wpis do KRS. Niezależnie od rodzaju, warto postawić na wiedzę i doświadczenie, a także poszerzanie kwalifikacji z zakresu kadr i płac, rachunkowości i finansów oraz prawa podatkowego, zarządzania i ekonomii. Księgowy czuwa nie tylko nad poprawnością rozliczeń i dokumentacji, ale również jest doradcą przedsiębiorcy. Pomaga w analizie sytuacji finansowe firmy, doradza w kwestii optymalnych źródeł finansowania, jak i rozwiązań czy modeli biznesowych. Aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki, potrzebna jest zatem szeroka wiedza, a także bieżąca aktualizacja wiedzy. Śledzenie nowinek księgowych, zmian w przepisach, udział w szkoleniach, kursach i konferencjach – to podstawa. Dzięki temu można rzetelnie wykonywać swoją pracę i zdobywać nowych klientów. Przekłada się to również bezpośrednio na cennik biura rachunkowego i zarobki.

Podsumowując, biuro rachunkowe to dobry pomysł na biznes. Z tego typu usług korzystają liczne firmy i przedsiębiorcy, którzy swojej księgowości nie potrafią prowadzić samodzielnie. Oferują wysokiej jakości usługi, można zatem liczyć na stałe zlecenia od różnego rodzaju przedsiębiorstw. Prowadzenie własnego biura rachunkowego wymaga jednak posiadania wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim wykształcenia kierunkowego. Aby prowadzić rzetelnie swoją działalność, warto dysponować solidną podstawą merytoryczną, a dodatkowo poszerzać kwalifikacje. Można je zdobywać, korzystając z oferty licznych kursów i szkoleń. Wiedzę można także rozwijać samodzielnie, czytając czasopisma branżowe czy śledząc wiadomości księgowe. Aby założyć tego typu działalność nie trzeba jednak legitymować się ani dyplomem uczelni, ani ukończonych kursów. Usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą prowadzić osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były wcześniej karane w zakresie katalogu przestępstw rachunkowych. Drugim koniecznym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Istnieją jednak określone wyjątki, kiedy drugi warunek nie musi być spełniony. Warto pamiętać, że wysokie kwalifikacje przekładają się bezpośrednio na cennik usług księgowych. To oznacza, że można po prostu lepiej zarabiać na swojej pracy.

WIOL Biuro rachunkowe Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 23/25
90-418 Łódź
426336148
www.wiol.com.pl
MH biuro rachunkowe
Spółdzielcza 44
70-393 Szczecin
914313591
www.rachunkowebiuro.szczecin.pl

About the author