Terapia narkotykowa - ile trwa

Terapia narkotykowa – ile trwa

Problem uzależnienia od narkotyków nie jest zjawiskiem nowym. Mimo upływu czasu i podejmowania wielu kroków mających na celu uświadomienie niebezpieczeństwa już najmłodszym, po narkotyki wciąż sięga wiele osób w różnym wieku. Nie ma na to usprawiedliwienia. Ani poważne problemy życiowe, ani zwykła ciekawość nie powinny zwracać ludzi ku narkotykom. A jednak tak właśnie się dzieje. Dealerzy szukają odbiorców swojego towaru już wśród młodzieży, która jest bardzo podatna na uzależnienia. W dodatku poszukuje zabawy albo środków pomagających w nauce, unikaniu zmęczenia albo poprawy wyników w sporcie. Podatni bywają też ludzie przepracowani, ale uzależnieni od zarabiania sporych kwot.

Uzależnienie trzeba leczyć!

Niezależnie od wieku osoby uzależnionej, każda potrzebuje pomocy. Inaczej podąża ona po równi pochyłej ku samozagładzie, Leczenie uzależnień narkotykowych nie jest łatwe i najczęściej odbywa się w ośrodku zamkniętym. W miejscach takich można liczyć na wielostronną terapię i opiekę specjalistów. Uzależnieni znajdują się wśród osób podobnych sobie i widzą, że problem dotyczy nie tylko ich i że pozostałym osobom też jest często bardzo trudno. Czy to motywuje? Trochę tak. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie uzależnionym, że nie są ze swoim problemem sami.

Jednak każdy człowiek jest inny – potrzebuje innych rozwiązań oraz innej ilości czasu na dojście do siebie. Czy odwyk od narkotyków zawsze przynosi pożądane efekty? Czy osoba, która zakończyła taką terapię nigdy już nie wróci od nałogu? Niestety nie. Odwyk to dopiero początek, pierwszy etap procesu, który niestety będzie trwał już całe życie – podobnie jak w przypadku leczenia z uzależnienia od alkoholu. Pozostanie w trzeźwości po zakończonej terapii pozostaje już w gestii pacjenta. Wtedy także nie powinien on być sam ze swoim problemem.

Ile trwa terapia, aby mieć szansę na sukces?

Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków dzieli się na krótko- i długotrwałą. Ta pierwsza trwa z założenia od 4 do 6 tygodni. Jednak instytucje proponujące taką terapię coraz częściej twierdzą, że leczenie takie powinno trwać 8-10 tygodni. Wtedy istnieje większa szansa, że zakończy się ono pozytywnym wynikiem.

Terapię krótkotrwałą proponują zarówno ośrodki państwowe, jak i prywatne. Podczas takiej terapii uzależnieni biorą udział w wielu spotkaniach i zajęciach oraz rozmowach, mogą liczyć na pomoc specjalistów tak, aby po wyjściu z ośrodka mieć szansę na powrót do normalności. Dowiadują się, jak walczyć ze swoją słabością. Jeśli ich nałóg wynikał m.in. z małej wiary w siebie i wielu nagromadzonych problemów, dostają pierwsze wskazówki, jak sobie z tymi problemami poradzić.

Natomiast długoterminowa terapia dla uzależnionych od narkotyków trwa od pół roku do maksymalnie dwóch lat.

Od czego zależy to, jaką terapię powinien odbyć uzależniony?

Skoro istnieje terapia krótko- i długoterminowa, oznacza to, że do każdej z nich kwalifikują się inni uzależnieni. Wszystko zależy tu np. od:

  • wieku
  • powodów powstania uzależnienia
  • zaawansowania uzależnienia
  • stopnia wyniszczenia fizycznego i psychicznego powstałego na skutek zażywania narkotyków
  • tego, czy i ile razy uzależniony przedawkował i z tego powodu był w szpitalu
  • rodzaju narkotyków, od których nastąpiło uzależnienie
  • całości sytuacji chorego – np. czy ma rodzinę i może liczyć na jej wsparcie
  • charakteru osoby uzależnionej i jej podatności na uzależnienia i trwania w nich.

Gdzie zgłosić się po pomoc?

Ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków działają w całym kraju. Dzięki temu istnieje większa szansa na szybkie podjęcie terapii przez uzależnionego. W miejscach takich pracują specjaliści od uzależnień, umiejący na to zjawisko spojrzeć globalnie. Z drugiej strony wiedzą, że do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

Osobie niewtajemniczonej może się wydawać, że wszystkie przypadki uzależnienia są takie same. Gdyby tak było, istniałby jeden model działania w takich sytuacjach i zawsze odnosiłby podobny efekt. Tymczasem tak wcale nie jest.

Innej pomocy potrzebuje nastolatek, a innej poważny biznesmen w sile wieku. Osoby takie mają inne doświadczenia życiowe oraz najczęściej inną motywację sięgnięcia po narkotyki. Wprawdzie ludzie w różnym wieku uzależnieni od narkotyków często wymieniają jako jedną z przyczyn sięgnięcia po narkotyki chęć dobrej zabawy, jednak należy pamiętać, że sporo zależy od ogólnej sytuacji danej osoby, Dla jednej “dobra zabawa” to halucynacje, a dla innej nagły przypływ energii pozwalający bawić się wiele godzin pod rząd bez żadnych zahamowań.

Kompleksowe leczenie proponują przede wszystkim zamknięte ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków. Oznacza to, że pacjenci nie mogą opuszczać jego terenu podczas trwania terapii. To pomaga w odseparowaniu pacjentów od wszelkich sytuacji, gdy mogliby sięgnąć po narkotyk albo wręcz je przedawkować po jakiejś przerwie w ich braniu. O długości terapii decyduje ośrodek na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań danej osoby. Jednak maksymalny możliwy czas to zawsze 24 miesiące. Czy to za mało? W pewnych przypadkach może się wydawać, że tak. Właśnie dlatego żaden uzależniony nie może być pozostawiony po odwyku sam sobie.

About the author