Geologia złożowa – nauka w biznesie

Geologia złożowa – nauka w biznesie. Szykując się do inwestycji wydobywczej, musimy odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. Geologia złożowa jest to dziedzina nauki, która właśnie zajmuje się odpowiedziami na tego typu pytania. Przeciętny człowiek na temat wydobycia ma mniej więcej taki pogląd, że przyjeżdża sobie na miejsce badań geolog, pobiera próbki po czym, stwierdza triumfalnie, że jest poszukiwany minerał i rozpoczynamy wydobycie. Rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, tym bardziej że większość pierwiastków nie występuje w postaci pięknych lśniących grudek lub żył.

Czym zajmuje się geologia złożowa?

Geologia złożowa zajmuje się geologią złóż naturalnych http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/. Jest to jednocześnie dziedzina nauki, która oprócz podania na przykład zwykłego składu geologicznego danego złoża, jest w stanie ocenić, jak bardzo opłacalne będzie wydobycie lub jakie problemy, możemy podczas wydobycia napotkać. Samo wydobycia nie jest to również wszystko, bo większość rud nie występuje w stanie czystym i trzeba je odpowiednio przerobić, do tego, aby mogły zostać wykorzystane.

Mało kto wie o tym, że na przykład wydobywając złoto czy żelazo, bardzo rzadko (a przynajmniej obecnie) mamy do czynienia ze złożami w stanie metalicznym. To, co możemy oglądać na filmach, na przykład o gorączce złota, jest to oczywiście prawda, ale tego typu kruszec i w takiej formie występuje niezwykle rzadko i tylko w specyficznych warunkach. Jeżeli chcemy wydobywać żelazo, miedź lub złoto na dużą skalę, musimy nauczyć się znajdować złoża, które na pierwszy rzut oka wcale tego metalu nie zawierają, są natomiast różnego rodzaju związkami chemicznymi poszukiwanego metalu, z innymi pierwiastkami.

Na jakie pytania musi odpowiedzieć geologia złożowa przed rozpoczęciem wydobycia?

Oczywiście w pierwszej kolejności geologia złożowa musi odpowiedzieć na pytanie, jak duże są zasoby złoża, na jakiej leży ono głębokości oraz ile procent poszukiwanego materiału znajduje się na przykład w tonie materiału, który będzie należało wydobyć. Bardzo często okazuje się, że choć złoże teoretycznie mamy bardzo dużo pierwiastka poszukiwanego, to jest on tak bardzo rozproszony, że jego wydobycie nie jest opłacalne. Obecnie sytuacja ta ma miejsce zdecydowanie coraz rzadziej, ponieważ ceny kruszców czy metali ziem rzadkich są obecnie bardzo wysokie, więc nawet na pierwszy rzut oka ubogie złoża są opłacalne w wydobyciu, ale jeszcze na przykład 50 lat temu, niektóre złoża w ogóle nie były brane pod uwagę.

Geologia złożowa, a powtórna analiza

Obecnie geologia złożowa zajmuje się również tego typu zagadnieniami, jak chociażby powtórna analiza zasobności złóż, które wcześniej już zostały zbadane, lub na których eksploatacja została przerwana. W pierwszym przypadku jak wspomniano wyżej, w latach minionych oceniano brak opłacalności inwestycji wydobywczej, natomiast w drugim przypadku dochodzi do pewnego momentu, w którym na przykład trzeba było kopać dużo głębiej niż dotychczas lub ruda stała się bardziej uboga, co również przekładało się na brak sensowności ekonomicznej wydobycia. Obecnie, ponieważ surowce są zdecydowanie w cenie, a technologie są bardziej efektywne i wydajne, niektóre złoża teoretycznie kiedyś całkowicie bezużyteczne, są eksploatowane. Geologia złożowa musi najczęściej jeszcze raz przebadać te obszary, po to, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski i dać na przykład zielone światło do rozpoczęcia wydobycia.

Geologia złożowa, a proces przeróbki rud

Geologia złożowa oprócz określenia samej sensowności wydobycia ma również inne zadania, które w niektórych sytuacjach są bardzo istotne. Najlepszym tego przykładem są polskie złoża miedzi. Polskie złoża miedzi, chociaż są bardzo duże (jedne z największych na świecie), to mają również olbrzymią wadę, a mianowicie są to złoża, które nazywa się wręcz polimetalicznymi. Oprócz najbardziej poszukiwanej miedzi znajduje się w tych złożach bardzo dużo na przykład srebra, metali niektórych metali ziem rzadkich oraz poszukiwanych cennych metali ciężkich. Teoretycznie można by powiedzieć, że jest to swego rodzaju dobrodziejstwo, ale wbrew pozorom stanowi to też duży problem.

Każdy z tych metali uzyskuje się innymi metodami http://geomain.pl/dokumentacja-geologiczna/. Często bywa to nie do pogodzenia. Dodatkowo polskie złoża są zanieczyszczone dość silnie materiałem organicznym, którym jest węgiel. Węgiel zakłóca proces wytopu miedzi w piecu hutniczym, co powoduje, że proces ten jest dużo mniej efektywny, niż mógłby być. Geologia złożowa powinna właśnie przewidywać tego typu sytuacje, reagować na nie i informować. Szczególnie jeżeli w grę wchodzą bardzo duże nakłady inwestycyjne, które jak wiadomo, każdy chciałby, aby jak najszybciej się zwróciły. Z tego powodu geologia złożowa jest bardzo odpowiedzialnym, a z drugiej strony pasjonujących zajęciem. Jak na ironię geologią złożową zajmuje się bardzo niewiele osób w naszym kraju, co może powodować, że obranie ścieżki kariery zawodowej, która będzie szła wespół z geologią złożową, jest całkiem dobrym pomysłem, szczególnie dla osób, które są młode i mogą w trakcie swojego życia, zebrać olbrzymie doświadczenie na tym polu.

francuski niemiecki hiszpański angielski

About the author