Badania geotechniczne terenu pod zabudowę

Badania geotechniczne terenu pod zabudowę

Badania geotechniczne terenu pod zabudowę. Budowa obiektu mieszkalnego składa się z wielu różnorodnych i często równoległych procesów. Część z nich związana jest z miejscem budowy – działką budowlaną, inne dotyczą realizacji projektu architektonicznego. Każdy inwestor zaczyna od analizy warunków fizycznych działki, na której powstanie dom. Musi wziąć pod uwagę wiele cech: położenie gruntu, kąt, zawartość i skład gleby, poziom wód gruntowych. 

Kiedy należy przeprowadzić badania geotechniczne? 

Podpiwniczenie to ważna część budynku. Jeżeli inwestor planuje wykonać podpiwniczenie musi być pewien, że będzie to możliwe a warunki wodno-gruntowe nie wykluczą tych planów. Nie opłaca się bowiem budować piwnicy jeżeli wiadomo, że woda gruntowa osiąga w danym gruncie wysoki poziom. Zapanowanie nad takim gruntem wymaga specjalnych działań i jest kosztowe. Badania geotechniczne, które mają na celu zbadanie gruntu i zawartości wód gruntowych może także wykazać, że podłoże działki jest nieprzepuszczalne, co powoduje utrzymywanie się warstwy wody na powierzchni gruntu. Jedynym rozwiązaniem tego rodzaju problemu jest odwodnienie terenu.

Czytaj więcej:

Co zawierają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne będą najbardziej miarodajne wówczas, gdy zostaną przeprowadzone dokładnie w miejscach, gdzie mają stanąć budynki, w granicach ich zewnętrznych murów. To właśnie w tej części terenu wykonuje się odwierty. Precyzyjne wytyczenie obszaru badań jest zdecydowanie mniej kosztowne niż badania orientacyjne w terenie, choćby dlatego, że każdy z odwiertów jest dokładnie uzasadniony i można ich wykonać dużo mniej. Jeżeli inwestor nie wie jeszcze, w którym miejscu działki stanie obiekt, geotechnik wykonuje odwierty na powierzchni całej działki. Dzięki temu jest w stanie określić miejsce optymalnej lokalizacji fundamentów budynku. Geotechnik na podstawie przeprowadzonych badań przygotowuje dokumenty geotechniczne dla inwestycji, będą one zawierać:

 • informacje opisujące rodzaje gruntów znajdujących się w podłożu działki
 • opis ich wzajemnego ułożenia i parametrów geotechnicznych
 • wskazanie, które części gruntu mają charakter nośny a które nie
 • miarę głębokości występowania wód gruntowych
 • wpływie wód gruntowych na posadowienie budynku i na przebieg budowlanych robót ziemnych
 • wnioski i zalecenia powstałe na podstawie badań wpływające na miejsce posadowienia budynku

Czy badania geotechniczne są obowiązkowe i czy warto je zlecać?

 Prawo budowlane nie wymaga bezwarunkowego wykonywania badań geotechnicznych terenu pod zabudowę mieszkalną. O konieczności ich przeprowadzania decyduje nie inwestor, ale projektant danej konstrukcji czy obiektu. Ale Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r. wyraźnie wskazuje na obowiązek wykonania tychże badań. W związku z tym przepisy te traktowane są różnie w zależności od regionu kraju. 

Korzyści z badań geotechnicznych

Jednak z punktu widzenia inwestora badania geotechniczne przynoszą mu mnóstwo korzyści. Wskazując najlepszą lokalizację dla obiektu, inwestor obniża sobie koszt budowy domu. W zależności od ilości odwiertów otrzymuje dokładniejszą opinię geologiczną. Zwykle stosuje się minimalną ilość trzech odwiertów w narożach przyszłego obiektu i na przecięciu jego przekątnych. Jeżeli dom będzie posiadał piwnicę, odwierty wykonuje się na głębokość do 6m  a w przypadku budynku bez podpiwniczenia stosuje się głębokość odwiertu do 3m. 

Decyzja o zleceniu badań geotechnologicznych ustrzeże inwestora przed potencjalnymi problemami, które mogłyby wystąpić podczas eksploatacji obiektu, takich jak pękanie ścian, zapadające się fundamenty, czy pojawienie się wilgoci w domu. Posadowienie budynku na nieznanym terenie, bez weryfikacji jego struktury może prowadzić do nieodwracalnych błędów konstrukcyjnych. 

Badania geotechniczne w terenie i w laboratorium

Każde z badań wchodzących w skład kompleksowej analizy terenu podlega kontroli właściwych instytucji nadzorujących. Zakres badań geotechnicznych  terenu pod zabudowę obejmuje badania w terenie oraz analizę w laboratorium, m.in:

 • pomiar zwierciadła wody gruntowej i składu chemicznego wody
 • analizę składu chemicznego gruntu, określenie poziomu węglanu wapnia
 • badanie gruntu na obecność związków organicznych i stopnia agresywności w stosunku do betonu
 • oględziny wizualne próbek
 • oznaczenie stopnia plastyczności  i wskaźnika zagęszczenia gruntu

Zabezpieczenie terenu po badania gruntu

Ponieważ badania geotechniczne gruntu mają charakter mocno inwazyjny i silnie naruszają strukturę terenu, do obowiązków firmy prowadzącej analizę gruntu należy przywrócenie go do stanu sprzed rozpoczęcia badań. W tym celu albo zasypuje się miejsca wierceń wydobytym wcześniej materiałem albo, w przypadku gdy obszar przyszłej budowy wykazuje małą spoistość, używa się mleczka iłowego, które zawiera kompaktonit. Na koniec należy wyrównać powierzchnię i jeżeli jest taka konieczność obsiać ją trawą. 

Usługi geologiczne świadczą firmy wyspecjalizowane w tym obszarze usług. Pracownicy wykonujący pomiary i analizę gruntu muszą posiadać kierunkowe kwalifikacje. 

francuski niemiecki hiszpański angielski

About the author