Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – co powinniśmy o nich wiedzieć? Bezpieczeństwo w pracy to kwestia niemalże priorytetowa. Pracodawcy powinni zagwarantować możliwie najlepsze warunki pracy, jednak pracownicy również powinni postępować zgodnie z normami – w sposób odpowiedzialny. Właśnie dlatego przed podjęciem zatrudnienia przechodzą oni szkolenie BHP.

Co to jest BHP? Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić? Jak w praktyce może wyglądać szkolenie wstępne BHP? Kto jest zobowiązany do odbywania szkolenia okresowego BHP? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Co to jest BHP?

Szkolenie BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) to w praktyce przedstawienie pracownikom zbioru zasad i przepisów, które każdorazowo muszą być przestrzegane w wybranym miejscu pracy. Co należy podkreślić, przepisy te również określają warunki, jakie muszą panować w wybranej firmie bądź w zakładzie pracy, aby pracownicy mogli pracować w bezpiecznym miejscu. Głównym celem takiego szkolenia jest przede wszystkim zapobieganie wypadkom, dbanie o higienę pracy, jak również przeciwdziałanie chorobom zawodowym. Wbrew pozorom są one krótkie, a przekazywana jest na nich jedynie najważniejsza wiedza. W wielu przypadkach na koniec przeprowadzany jest test, na podstawie którego pracodawca jest w stanie określić, czy pracownicy znają wszelkie zasady.

Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić?

Skoro wiemy już, czym są szkolenia BHP, warto teraz dowiedzieć się nieco więcej na temat rodzajów tego przedsięwzięcia. Otóż wyróżnić możemy szkolenie wstępne BHP, jak również szkolenie okresowe. To pierwsze odbywa się, kiedy pracownik zatrudnia się na nowe stanowisko. Jest ono ważne maksymalnie 12 miesięcy. Warto mieć jednak świadomość tego, że osoby, które obejmują kierownicze stanowiska, muszą na kolejne szkolenie udać się po 6 miesiącach. Jeśli chodzi o szkolenie okresowe, to odbywa się ono, gdy wygasa ważność tego pierwszego. W dalszej kolejności szkolenie powtarzane jest w określonych prawnie odstępach czasowych. Długość tego okresu zależna jest przede wszystkim od tego, jaki zawód wykonujemy. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że wszystkie szkolenia BHP pracownika powinno odbywać się podczas godzin pracy. Przeprowadzane jest przez pracodawcę, który ma do tego uprawnienia, bądź przez jednostkę zewnętrzną, która została zatrudniona. Warto więc nie mylić ze sobą szkolenia wstępnego i okresowego, bo pomimo tego, że wyglądają dość podobnie, to z praktycznego i prawnego punktu widzenia są czymś zupełnie odmiennym. 

Jak w praktyce może wyglądać szkolenie wstępne BHP?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Wiele osób szkolenia BHP uznaje za coś, co jest stresujące. Nie jest to jednak nic zaskakującego- każdy z nas obawia się czegoś, co jest nieznajome. W praktyce nie jest to jednak nic trudnego i każdy sobie z tym doskonale radzi. Otóż szkolenie wstępne podzielone jest na dwie części- pierwsza z nich to tzw. ogólny instruktaż. Jego celem jest tak naprawdę zapoznanie się nowych pracowników z przepisami Kodeksu pracy, które dotyczą bezpośrednio higieny i bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo są oni zaznajamiani z regulaminem wewnątrzzakładowym i z zasadami pierwszej pomocy, które niejednokrotnie mogą uratować komuś życie. Ta część kursu trwa maksymalnie 2 godziny, jednak rzeczywistość pokazuje, że okres ten jest znacznie krótszy. Do jej przejścia zobowiązane są osoby, które dopiero zawitały w danej firmie, ale również praktykanci i uczniowie. 

Drugi etap to już szkolenie stanowiskowe BHP. Podczas niego pracownicy uzyskują informacje na temat własnego stanowiska pracy, jednocześnie zdobywają wiedzę bądź umiejętności, które są związane z obsługą wybranego sprzętu. Co więcej dowiadują się, na jakie zagrożenia muszą być gotowi i w jaki sposób się przed nimi chronić. Trudno jest wskazać, ile trwa taka część szkolenia. Jest to zależne przede wszystkim od tego, z jaką posadą mamy do czynienia. Oczywiście odbycie kursu wiąże się z koniecznością udokumentowania. Tworzona jest tzw. karta wstępnego szkolenia BHP.

 

Kto jest zobowiązany do odbywania szkolenia okresowego BHP?

Powiedzieliśmy nieco więcej na temat szkolenia wstępnego. Warto teraz uzyskać informacje w zakresie szkolenia okresowego. Otóż jest ono wykonywane przede wszystkim po to, by zaktualizować, jednocześnie ugruntować wiedzę, która została zdobyta wcześniej. Odbywa się w formie kursu, samokształcenia online bądź seminarium. Co godne podkreślenia- wyjątkiem są robotnicze stanowiska, bowiem wówczas niezbędny jest instruktaż pracy i wykład. Jeśli chodzi o częstotliwość szkolenia okresowego, to jest ona zależna od zajmowanego stanowiska. Jeśli prace są niebezpieczne, to dzieje się to raz w roku. Stanowiska pracownicze uczestniczą w szkoleniach raz na 3 lata, pracownicy biurowo-administracyjni raz na 6 lat. Warto pamiętać, że pracownicy biurowi z reguły nie mają obowiązku odbywania szkolenia okresowego BHP. Jest to jednak zależne od tego, jaka kategoria ryzyka została przypisana do danego stanowiska. 

About the author