Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych?

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenie komunikacyjne należy do rodziny ubezpieczeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Wśród nich są zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne. Te pierwsze chronią właściciela od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Z kolei ubezpieczenia dobrowolne pomagają lepiej zabezpieczyć samochód od różnego rodzaju zdarzeń losowych, takich jak: wypadek czy kradzież. Sprawdź jakie z nich musisz koniecznie posiadać, a jakie możesz zakupić dodatkowo.

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach, należy ono do ubezpieczeń majątkowych działu II. Określa je ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie komunikacyjne związane są z ryzykiem związanym z korzystaniem z pojazdów mechanicznych. Chronią ich posiadaczy przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń, do których doszło z ich winy lub w wyniku awarii czy kradzieży.

Ubezpieczenia komunikacyjne są obecnie jednym z najważniejszych filarów rynku ubezpieczeń w naszym kraju. Największy wpływ mają na to obowiązkowe ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Musi je posiadać każdy właściciel samochodu, motoru a nawet przyczepy. Dodatkowo można dokupić również ubezpieczenie dobrowolne, do których zaliczamy:

  • ubezpieczenie Autocasco (popularne ubezpieczenie AC),
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW),
  • ubezpieczenie assistance.

Dlaczego posiadanie ubezpieczenia OC jest takie ważne?

Wiele osób może się poważnie zastanawiać nad tym, dlaczego ktoś zmusza ich do wykupienia ubezpieczenia OC. Nie zdają sobie oni jednak sprawy z ochrony, jaką otrzymują. Polisa OC zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością finansową za wszystkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochrona obejmuje zarówno mienie, jak i zdrowie oraz życie poszkodowanych osób. Zakres ubezpieczenia OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/gorzow-wielkopolski/ w każdym Towarzystwie jest zawsze taki sam, bo reguluje je ustawa. Podobnie jest z górną granicą sum gwarancyjnych, które w chwili obecnej wynoszą:

  • 1050000 euro – w przypadku szkód w mieniu,
  • 5210000 euro – w przypadku szkód osobowych.

Powyższe sumy dotyczą jednego zdarzenia. W przypadku małej stłuczki ewentualne koszty naprawy pojazdu mogą być niewielkie, jednak w przypadku poważniejszych wypadków właściciel pojazdu nie byłby w stanie bez takiego ubezpieczenia pokryć ewentualnych strat. Dlatego też za brak ubezpieczenia OC można dostać wysoką karę. Trzeba pamiętać również o tym, że musimy je wykupić nawet gdy nie korzystamy z pojazdu.

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych?Tak jak wspomnieliśmy zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, niezależnie od tego w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym je wykupimy. Nie można tego powiedzieć o jego cenie, ponieważ tutaj różnice mogą być już znaczące. Wpływ na to ma kilka czynników, do których przede wszystkim należą:

  • wiek właściciela pojazdu,
  • staż jako kierowca,
  • bezszkodowa jazda,
  • miejsce zamieszkania,
  • parametry samochodu.

W najgorszej sytuacji w przypadku ubezpieczenia OC są młodzi, niedoświadczeni kierowcy, którzy dopiero niedawno uzyskali prawo jazdy i nie posiadają żadnych zniżek. Według ubezpieczycieli są oni w największej grupie ryzyka, dlatego też składka dla nich jest bardzo wysoka. Tym bardziej jeżeli decydują się na zakup oraz ubezpieczenie samochodu o dużej pojemności silnika i zamierzają go użytkować w dużym mieście.

Czy warto wykupić ubezpieczenie Autocasco?

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych wiele osób decyduje się również na zakup ubezpieczenia Autocasco. Chroni ono właściciela pojazdu między innymi przed kradzieżą lub zapewnia wypłatę odszkodowania za szkodę, którą sami sobie wyrządzamy. Należy pamiętać, że zakres tego ubezpieczenia może znacząco się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Dlatego przed jego zakupem należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami. Najlepiej w tym celu szczegółowo przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Na co zwracać największą uwagę?

W pierwszej kolejności na tak zwany udział własny w szkodzie. Jest on określany kwotowo lub procentowo i mówi o tym, jaką wartość szkody właściciel pojazdu będzie musiał pokryć osobiście. Następnie należy spojrzeć na amortyzację części, ponieważ może tam być zapis mówiący o tym, że ubezpieczyciel może potrącić określony w umowie procent od wartości nowych części. Ważna jest również franszyza integralna, czyli kwota poniżej której Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Należy również ustalić czy ewentualna naprawa auta odbędzie się metodą kosztorysową czy serwisową. Na samym końcu trzeba zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, czy jest ona stała czy zmienna.

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych?

W przypadku ubezpieczenia OC sprawa jest bardzo prosta – należy patrzeć tylko i wyłącznie na cenę, ponieważ jego zakres wszędzie jest taki sam. Inaczej sprawa ma się w przypadku ubezpieczenia AC. Tutaj w pierwszej kolejności musimy patrzeć na jego zakres. Cena w tym przypadku powinna odejść na dalszy plan.

 Zobacz koniecznie: 

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

About the author